Çalışma Alanları


Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşlarının ilgili bölümleri yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve kendi mimarlık ofislerini kurabilirler. Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı, hak ediş ve fiyatlandırma gibi özellikli alanlarda kendini geliştirebilir.

Designneuro