Çalışma Alanları


Halkla İlişkiler ve Reklam Uzmanı unvanı alan lisans mezunları, ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde, reklam ajans ve kuruluşlarında, ilgili medya sektöründe özellikle müşteri ilişkileri ve medya planlama alanlarında, organizasyon şirketlerinde iş olanağı bulabilmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları ve özel kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev alabilmektedir. Mezunlar, lisansüstü derecelerini elde ederek, akademik kariyer yapabilmektedir.

Designneuro