Dekanlık


Dekan

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL


Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN


Faruk BÖLÜKBAŞOĞLU

Fakülte Sekreteri 


Merkez Yerleşke:
Mehmet Balcı Yerleşkesi
Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38
Silivri – İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0212 866 01 01 / 444 29 17

Designneuro