13 Şubat Dünya Radyo Günü


Radyo, günümüzde nüfusun %95’ine ulaşabilme yetisiyle, dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olma özelliğine sahiptir. Dünyada ilk düzenli radyo yayınları 1920’li yıllarda başlamış ve ülkemizde de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 tarihinde gerçekleşmiştir. Radyo keşfedildiği ilk yıllarda, özellikle doğal afetler ve savaş zamanlarında halkı bilgilendirmede önemli rol oynamıştır. Haber verme işlevinin yanı sıra eğitim, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımı ve inandırma, harekete geçirme gibi işlevlerini de yerine getiren radyo kolay ulaşılabilirliği sayesinde geniş kitleler tarafından benimsenmiştir.

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Radyosu’nun ilk yayın tarihi olan 13 Şubat, 2011 yılında UNESCO’nun 36. Genel Konferansı’nda görüşülerek “Dünya Radyo Günü” olarak kabul edilmiştir. 2012 yılından itibaren kutlanan “13 Şubat Dünya Radyo Günü” ile dünyada milyonlarca insana ulaşan en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan radyonun öneminin vurgulanması ve radyoya olan ilginin sürekli canlı tutulması amaçlanmaktadır. UNESCO tarafından 2020 yılı için Dünya Radyo Günü teması “Çeşitlilik” olarak belirlenmiştir. UNESCO Genel Direktörü Audrey AZOULAY, bu yılki Dünya Radyo Günü Mesajı’nda; çeşitliliği her şekilde teşvik etmek ve yansıtmak konusunda radyonun gücünden bahsetmiştir.

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucunda dijital mecralarda da dinlenebilme özelliğine kavuşan radyo, kendisinden sonra ortaya çıkan televizyon, internet, sosyal medya gibi iletişim araçlarının karşısında var olmaya devam etmektedir. Uzun yıllardır hayatımızda olan radyodan hep güzel haberler almak dileğiyle “Dünya Radyo Günü” kutlu olsun.

 

 

Bahar ATMACA DEMİR

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Öğretim Görevlisi

Designneuro