Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tercih ederek sektörde Radyo-Televizyon Gazetecisi veya Sinema Üreticisi ve Uygulayıcısı olarak çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler;

• İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri, eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilme,

• İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme,

• Radyo-televizyon-sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo-televizyon-sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme,

• Sosyal bilimler, iletişim ve radyo-televizyon-sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek, öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme olarak sıralanmaktdır.