Bölümün Amacı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, çağımızın vazgeçilmez unsurlarından olan iletişim, yeni medya akımlarıyla, görsel ve işitsel sanatlardaki etkinliğiyle, giderek büyüyen ve gelişen dinamik yapısıyla son derece önemli bir noktadadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, görsel ve işitsel iletişim sürecine hâkim, sanat ve teknolojiyi bir arada kullanan, yaratıcı ve uzman bireyler yetiştirmektedir.