Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Müşfik AKARCAN

 

Doç. Dr. Zeynep ÖZARSLAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Ada REY

 

Arş. Gör. Bahar Atmaca DEMİR