Bölümün Amacı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü; örgüt ve ürün imajının belirlenen hedef kitlelere benimsetilmesi çerçevesinde güvenilir ilişkiler kuran, bu ilişkileri geliştiren nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, öğrencilerine; sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilme ve uygulayabilme becerisini kazandırmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi uluslararası standartlarda, değişime ve gelişime açık, bilim, sanat ve teknolojiye uygun bir eğitim – öğretim programı ile alanında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte ve öğrencilerine modern, çağdaş ve nitelikli eğitim sunmaktadır.